Majteczkowo.pl

Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Jako serwis dostarczający usługę internetową oraz w trosce o dobro naszych klientów jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych naszych użytkowników.

Dokonując rejestracji w celu korzystania z usługi naszego serwisu oświadczasz, iż akceptujesz niniejszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności zawiera zbiór informacji na temat tego jak gromadzimy, przechowujemy czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika. Zawiera również wszelki spis praw użytkownika.

Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wykorzystywane przez przeglądarke oraz zapisywane komputerze użytkownika.

Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie stron internetowych i jest niezbędne do działania serwisu. Dzięki stosowaniu plików cookies przeglądarka jest w stanie wykryć urządzenie końcowe użytkownika.

Wykorzystywane pliki cookies są w celu:

 • zbieranie danych statystycznych,
 • umożliwienie użytkownikom pozostania zalogowanym w serwisie po wygaśnięciu bieżącej sesji,
 • analizowanie aktyywności w serwisie, po to aby wyświetlać komunikat określoną ilość razy,
 • do zapamiętywania inforamcji o urządzeniach końcowych użytkowników
 • w celach analitycznych i marketingowych, tak aby dostosować ofertę do potrzeb użytkownika

Korzstając z serwisu zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Podstawą prawną jest oparcie na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Oświadczając przy tym, iż usługodawca wykorzystując cookies w uzasadnionym celu ma na myśli prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników, wykorzystując je do marketingu bezpośredniego lub dostosowując serwis do potrzeb użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki cookies. Wyłączenie mechanizmu może spowodować brak dostępu do niektórych sekcji serwisu lub ograniczyć po części jego funkcjonalność.

Informację o tym jak wyłączyć lub usunąć pliki cookies można znależć w ustawieniach lub pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Gromadzenie danych osobowych oraz obowiązek RODO

Administratorem Danych Osobowych jest VEGO MEDIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 32/8 55-200 Oława NIP: 9121916808 REGON: 369408011. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oznaczający, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane, które są przetwarzane:

 • Informacje profilowe takie jak: pseudonim, login, adres IP, adres email czy numer telefonu. Czy także w przypadku sprzedających dane osobiste, które mogą służyć do profilowania tj.: płeć, wzrost, waga, orientacja seksualna, zainteresowanie wspraciem finansowym czy płcią, informacje o fetyszach.
 • Informacje na temat płatności, a dokładniej o odebranym statusie transakcji. Informację na temat kart płatniczych czy danych rachunku nie są przez serwis gromadzone ani przetwarzane.
 • Informacje użytkownika w wyniku komunikowania się z naszym serwisem w celu zapytania, oferty czy problemu technicznego.

Podczas korzystania z serwisu możemy również gromadzić takie dane jak:

 • Dane na temat lokalizacji użytkownika do celów wybrania miejsca odbioru przesyłki. Ustalane automatycznie na podstawie przesłanych informacji z nadajnika GPS lub sieci internetowej. Aby wyłączyć możliwość lokalizacaji użytkownik może wyłączyć usługi lokalizacji w przeglądarce lub na swoim urządzeniu mobilnym uniemożliwiając tym samym proces zlokalizowania.
 • Dane na temat urządzenia końcowego użytkownika takie jak rozdzielczość ekranu, system ( przeglądarka ) lub domyślny język.
 • Dane od podmiotów trzecich takich jak partnerzy serwisu. Gdy korzystasz z usług podmiotów trzecich, a dokładniej jego usług informatycznych ( systemów ) zgadzasz się na przekazywanie danych np. niezbędnych do logowania w naszym serwisie jak i do stworzenia profilu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy ( korzystania z "konta" ) lub w celu wykonania umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Po zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane w dalszym ciągu jednak w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Możemy również przetwarzać dane w celach marketingowych przesyłając informację na temat produktów czy informacji na temat serwisów / usług firmy VEGO MEDIA lub serwisów partnerskich. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek informacji drogą mailową lub telefoniczną, jeśli numer telefonu został podany przez użytkownika klikając w odnośnik "anuluj powiadomienia" w panelu użytkownika lub poprzez zgłoszenie ręczne wysyłając wiadomość na adres kontakt@majteczkowo.pl.

W niektórych przypadkach dane mogą zostać udostępnione w skutek ekwowania postanowień jakiejkolwiek umowy zawartej przez strony. Również w celach roszczeniowych i reklamacyjnych. Możemy przekazać Twoje dane organom ścigania, gdy ujawnienie takich informacji jest dozwolone lub wymagane przez prawo i jest to wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania usługi lub spełnienia umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak i w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ( poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo wiedzieć czy przetwarzamy jego dane osobowe i w jaki sposób. Ma prawo również zarządać informacji jakie konkretne dane są przetwarzane oraz komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś takich informacji podmiotowwi trzeciemu możesz poprosić o informację skąd się znalazły tam Twoje dane.

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub całkowitego ich usunięcia. Oczywiście gdy istnieje umowa między stronami w dalszym ciągu mamy prawo do przetwarzania danych użytkownika zgodnie z przepisami prawa. Należy nadmienić, iż użytkownik w każdym momencie może edytować lub usunąć swoje dane z poziomu konta użytkownwika.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpossredniego oraz profilowania.

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa są łamane może wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie również prawo do udokumentowania tożsamamości użytkownika.

Usługodawca ma prawo dokonać zmiany w polityce prywatności, w związku z tym Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany zostały dokonane i z jakim dniem zostaną wprowadzone. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian i nastąpi to drogą elektroniczną.